Co to są guzki (guzy) tarczycy

 

Miąższ prawidłowej tarczycy jest jednorodny. Jeżeli wyczuwamy dotykiem w tarczycy nieprawidłowe twory (zmiany) nazywamy to guzkami (guzami). Guzki mogą być pojedyncze, może być ich kilka, może też cała tarczyca mieć budowę wieloguzkową. Najczęściej dowiadujemy się o istnieniu “guzka” nie z badania dotykiem, ale z USG, o czym poniżej.

Guzki i zmiany ogniskowe w badaniu USG – wstępne informacje

 

Nieprawidłowe struktury w tarczycy, w tym guzki, są oczywiście widoczne w USG, ale uwidocznić można w tym badaniu również zmiany niewyczuwalne dotykiem. Skalę problemu unaocznia statystyka – nieprawidłowości w USG stwierdza się u ponad 50% kobiet, rzadziej u mężczyzn.

Problemy z dużą wykrywalnością “guzków” w tarczycy, oraz nadużywaniem procedur diagnostycznych i leczniczych były tak odczuwalne, że Amerykańskie Stowarzyszenie Radiologów powołało Komisję do spraw Przypadkowo Wykrytych Zmian w Tarczycy (Incidental Finding Thyroid Committee), która opublikowała Białą Księgę z zaleceniami. W większości przypadków są to bowiem zaburzenia o niewielkim znaczeniu chorobowym.

Czy należy określać zmiany wykryte w USG terminem „guzki”? Nie jest to do końca poprawne, jakkolwiek ciągle się zdarza. USG ujawnia różnego rodzaju zmiany, przyporządkowanie terminu “guzek” do zmian niewyczuwalnych dotykiem i nieostro określonych granicach jest sprawą uznaniową i budzi liczne wątpliwości. Dlatego wiele stowarzyszeń naukowych, w tym Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne zaleca używanie w opisach USG pojęć definiujące wygląd, na przykład „strefa” czy „zmiana ogniskowa”. W przypadku większych zmian wyczuwalnych dotykiem badający może oczywiście użyć słowa „guzek”.

Dlaczego takie postępowanie jest właściwe i dlaczego niesłusznie pacjenci są niezadowoleni brakiem „guzków” w opisie USG – o tym dla wytrwałych ilustrowane wyjaśnienia na końcu rozdziału.

Guzki i zmiany ogniskowe w USG – opisy spotykanych zmian

 

Wracając do konkretów – w zależności od wyglądu zmian w USG (czy odbijają ultradźwięki bardziej czy mniej niż otaczające tkanki) określa się je jako

 • normoechogeniczne,
 • hipoechogeniczne (hypoechogeniczne),
 • hiperechogeniczne (hyperechogeniczne),
 • niejednorodne – składające się z obszarów o różnej echogeniczności.

W USG można się pokusić o zidentyfikowanie obecności płynu (jako strefy bezechowej), dlatego spotykamy opisy zmian torbielowatych (płynowych, cyst) i lito-torbielowatych (częściowo płynowych).

Więcej informacji o USG znajduje się w rozdziale dotyczącym USG tarczycy

Guzki zimne, gorące i obojętne

 

Po wykryciu guzka tarczycy przeważnie pada pytanie, czy jest to:

 • guzek “zimny
 • guzek “gorący

Takie określanie guzków funkcjonuje obiegowo. Ten podział zależy od innego badania (obecnie rzadziej wykonywanego) – scyntygrafii tarczycy. W zależności od wychwytu jodu w tym badaniu opisuje się guzki jako gorące, ciepłe, zimne i obojętne.

Dla spragnionych szczegółowej wiedzy przygotowałem osobny rozdział: podziały guzków tarczycy.

Guzki w innych badaniach

 

W przypadku dużych guzków, sięgających do klatki piersiowej, pomocnym jest badanie RTG – pozwala ono ocenić rozległość zmian i przemieszczenie/ucisk tchawicy. W niektórych przypadkach, chcąc uzyskać jeszcze dokładniejsze informacje o badanych zmianach, uciekamy się badań przy pomocy tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego (MRI).

Guzek-tarczycy-rezonans

Zdjęcie guzka tarczycy w badaniu MRI.

Badania te, oprócz oczywistych zalet związanych z wysoką rozdzielczością, mogą być materiałem do dalszej cyfrowej obróbki i rekonstrukcji. Umożliwia to lekarzowi uzyskanie lepszego wglądu w interesujący go obszar.

Kiedy guzki mogą stanowić problem?

 

Zazwyczaj guzki poza tym, że są, w niczym nie przeszkadzają, niczemu nie zagrażają.

 • Duże guzki mogą dawać objawy uciskowe – patrz rozdział objawy
 • Guzki mogą produkować hormony tarczycy poza kontrolą organizmu – takie zmiany nazywamy autonomicznymi. Jeżeli produkują hormony tarczycy w nadmiarze i wywołują nadczynność tarczycy, nazywamy je toksycznymi (jeżeli nie wychwytują jodu więcej niż otaczająca tkanka – obojętnymi).
 • Guzek tarczycy może być nowotworem złośliwym (rakiem tarczycy)
Guzki a nowotwory

 

Większość guzków to oczywiście zmiany łagodne (niezłośliwe). Według podręczników częstość występowania guzków złośliwych sięga 4%, w mojej praktyce zawodowej wartość ta jest niższa. Wspomniana Biała Księga Komisji do spraw Przypadkowo Wykrytych Zmian w Tarczycy powołuje się na obserwacje podające częstość nowotworów 1,6% wsród zmian o średnicy większej niż 5 mm.

Podejrzenie choroby nowotworowej można powziąć na podstawie USG – za podejrzane uchodzą guzki hypoechogeniczne, z mikrozwapnieniami, “sztywne” w badaniu elastograficznym, o kształcie innym niż wydłużona elipsoida obrotowa (“wyższe niż szersze” lub “wyższe niż dłuższe”), o segmentowej budowie. Wzmożony “centralnie” przepływ krwi wewnątrz guzka, wbrew początkowym doniesieniom, wiąże się tyko z nieco większym ryzykiem wystąpienia raka. W przypadku zróżnicowanych raków tarczycy (najczęstszej zmiany złośliwej), które mogą powstać w zapalnie zmienionym miąższu tarczycy, to właśnie brak przepływu w zmianie ogniskowej stanowi sygnał ostrzegawczy (zdjęcia w rozdziale o metodzie Dopplera).

Najważniejszym czynnikiem obciążającym wydaje się być nieregularna granica, to znaczy widoczna, ale falista i zazębiona. Nie należy ją mylić z nieostrą (niewyraźną) czyli rozmytą, trudno widoczną. Przed wieloma laty, tworząc serwis umieściłem słowa: “Różnica ta nie jest akcentowana w książkach – chętnie podyskutuję na ten temat i pokażę swoje zdjęcia”. Z zadowoleniem informuję, że moje obserwacje zamieszczone przed 8 laty zostały usankcjonowane w aktualnych rekomendacjach, między innymi Amerykańskiego Towarzystwa Tyrelolgiczngo (ATA) czy Brytyjskiego Towarzystwa Tyreologicznego (BTA).

Gwoli wyjaśnienia – wśród zmian złośliwych nie należą do rzadkości zmiany o nieostrych granicach albo w ogóle bez jednoznacznie wyodrębnionej granicy, ale nieporównywalnie częściej spotyka się zmiany nienowotworowe o takiej budowie, na przykład zapalne, zaprezentowane na jednej z ilustracji poniżej. Nieostra granica sama w sobie nie stanowi zatem istotnej cechy różnicującej.

Badanie USG umożliwia także identyfikację zmian o minimalnym albo żadnym ryzyku nowotworu złośliwego. Za takie uważa się cysty (strefy bezechowe, czasami z echogenicznymi “wtrętami”), drobnoguzkowy przerost tarczycy (liczne zlewające się izoechogeniczne zmiany o nieostrych granicach), zmiany “gąbczaste” (lito-torbielowate z drobnymi pęcherzykami płynu i normoechogeniczną częścią litą), izolowane zwapnienia, zmiany typu “white knight” (drobne hiperechogeniczne strefy w obrębie zmian zapalnych). ATA dorzuca do tego lito-torbielowate zmiany z przewagą płynu i normoechogeniczną częścią litą, a BTA guzki normoechogeniczne z hypoechogeniczną otoczką, czyli najczęściej spotykane zmiany.

Kontrowersje budzi diagnozowanie (w tym wykonywanie biopsji) zmian o średnicy poniżej 1 cm, przypadkowo wykrytych, bez innych klinicznych danych wskazujących na ryzyko raka tarczycy. Najczęstszym wykrywalnym nowotworem w tym przypadku jest mikrorak brodawkowaty, który tylko u 10% osób ulega progresji (rośnie i/lub daje przerzuty do węzłów chłonnych) a jego wyleczalność nawet w przypadku progresji jest bardzo dobra. Aktualnie trwa dyskusja nad zjawiskiem jego nadrozpoznawalności i potrzebie leczenia, o czym więcej w podrozdziale Mikrorak brodawkowy – leczyć czy obserwować?

Więcej o zmianach w USG patrz rozdział Podejrzane guzki w USG oraz w witrynie przychodni Diagnostyka i Terapia

mikrozwapnienia tarczyca guzek tarczycy o wzmożonym przepływie

Podejrzenie choroby nowotworowej można też powziąć na podstawie przesłanek klinicznych. Do budzących najwięcej obaw należą:

 • szybkie powiększenie rozmiarów,
 • “twarda” konsystencja,
 • obecność “podejrzanych” węzłów chłonnych,
 • przebyte napromienianie.

Potwierdzenie lub wykluczenie procesu złośliwego uzyskuje się dzięki zastosowaniu biopsji tarczycy O wynikach biopsji tarczycy, czyli podziale na zmiany złośliwe i niezłośliwe napisałem w rozdziale o badaniu cytologicznym. Przygotowałem oczywiście zbiorczy rozdział o nowotworach tarczycy.

Postępowanie z guzkami tarczycy:

 

Aby ustalić z jakim guzkiem mamy do czynienia wykonujemy:

 1. badania hormonów (zawsze),
 2. USG (zawsze),
 3. biopsję (jeżeli są wskazania kliniczne lub wskazania z USG),
 4. scyntygrafię (jeżeli stwierdzamy nadczynność tarczycy i chcemy się dowiedzieć, czy guzek jest jej przyczyną).
Leczenie

 

Leczenie guzków tarczycy (o ile jest potrzebne) zależy oczywiście od ich charakteru, szczegóły w rozdziale leczenie guzków tarczycy.

Kto powinien zajmować się guzkami tarczycy

 

Aktualne stanowisko organizacji eksperckich podkreśla konieczność osobistego wykonania badania USG (albo dostępu do nagrania wideo z badania) przez lekarza podejmującego decyzję. Opis badania USG i małoformatowe zdjęcia z drukarki termoczułej (najczęściej spotykanej w Polsce) nie są uważane za wystarczające.

Dokuczliwe zjawisko zbyt daleko idącej diagnostyki i zbyt częstego podejmowania decyzji o zabiegu operacyjnym ma swoją przyczynę właśnie w podziale odpowiedzialności pomiędzy kilku lekarzy: radiologów/ultrasonografistów, wykonujących badanie USG, oraz endokrynologa interpretującego opisy. Opis, nawet najdokładniejszy, nigdy nie zastąpi żywego widoku, siłą rzeczy musi zawierać streszczenia. Ich interpretacja (z obawy o zdrowie pacjenta) często kończy się podjęciem pozornie najbezpieczniejszej decyzji o zabiegu operacyjnym.

Kolejny problem to jakość sprzętu. Na poniższych zdjęciach uwidoczniono zmianę przy pomocy dwóch aparatów: po lewej przy pomocy jednego z często spotykanych w naszym kraju, aparatu renomowanej firmy, ale w jego oszczędnościowej wersji. Po prawej ta sama zmiana pokazana przy pomocy najnowszego nabytku naszej przychodni, Supersonic Imagine
Aixplorer®.

Dysponując pierwszym aparatem lekarz najprawdopodobniej opisze omawianą zmianę jako hipoechogeniczną, uzna ją za “podejrzaną” i zakwalifikuje do biopsji. Tymczasem (co ujawnia drugie zdjęcie) jest to zmiana lito-torbielowata z normoechogeniczną częścią litą, a więc zmiana o minimalnym ryzyku złośliwości, wymagająca tylko obserwacji.

Porównanie USG

Dodatkowe informacje

 

Tyle informacji niezbędnych dla każdego pacjenta.

Ale jeżeli, Szanowny Czytelniku, jesteś zwolennikiem partnerskiego układu lekarz-pacjent, przygotowałem kilka dodatkowych rozdziałów:

 

Guzki i nie-guzki w USG – wyjaśnienia i galeria zdjęć

 

Nierzadko zmiany wykrywane w USG mają niewielkie rozmiary, są nieostro wyodrębnione i liczne. Poświęcanie każdemu z osobna odrębnego miejsca w opisie czy w ogóle traktowanie jako odrębną zmianę jest sprawą uznaniową, co uwidaczniają zdjęcia poniżej

drobna zmiana tarczyca

Niewielka strefa hypoechogeniczna w prawym płacie tarczycy, średnicy niecałe 3 mm. Takie zmiany są bardzo częste i zazwyczaj nie mają znaczenia chorobowego.

 

strefy hypoechogeniczne zapalenie tarczycy

Zmiany hypoechogeniczne w powiększonym lewym płacie tarczycy. Konia z rzędem temu, kto na podstawie obrazu USG potrafi powiedzieć czy to są guzki, ile ich jest i które należy wyodrębnić i opisywać z osobna osobno, a które potraktować zbiorczo jako niejednorodny miąższ.

Dlatego w opisie USG powinno się używać pojęć definiujących wygląd, na przykład „zmiana”, „strefa” czy „ognisko”, chociaż w przypadku większych zmian wyczuwalnych dotykiem badający może użyć słowa „guzek”.

guzek tarczycy

Guzek tarczycy lito-torbielowaty uwidoczniony w USG w przekroju podłużnym (z góry na dół) prawego płata tarczycy.

Stosowanie w opisie USG rutynowo słowa „guzek” w stosunku do wszystkich wykrywanych zmian stanowi dla pacjentów niepotrzebne źródło niepokoju (pierwsze z prezentowanych zdjęć), a interpretującego lekarza może wprowadzać w błąd (drugie zdjęcie).

Siła przywiązania do pojęcia „guzek” jest jednak tak duża, że nadal funkcjonuje jako wygodny skrót myślowy. Nie zawsze profesjonalizm popłaca – brak „guzków” w opisie USG niekiedy wywołuje frustracje i niechętne komentarze zaskoczonych pacjentów.

zmiana tarczyca

strefa hypoechogeniczna

Na dwóch powyższych zdjęciach zaprezentowano drobną zmianę ogniskową o nieostrych granicach w tarczycy autora. Parafrazując Renatę Kim: zanim umrę, chciałbym się dowiedzieć, czy mam “guzek” czy nie.

Ponieważ zaprezentowałem wiele zdjęć nieprawidłowości zobrazowanych w USG, dla porównania obraz prawidłowy można znaleźć chociażby tutaj.

Dalej->