Laserowa ablacja guzków tarczycy  – co to jest?

echolaer modiliteLaserowa ablacja guza tarczycy to metoda niszczenia guzków przy pomocy promieniowania podczerwonego emitowanego przez laser. Jest on  “wprowadzany” do wnętrza guzka poprzez przezskórne  nakłucie igłą i umieszczenie w niej wiązki emitującej promieniowanie. Wszystko odbywa się pod kontrolą USG w znieczuleniu miejscowym, zatem jest to zabieg mikroinwazyjny, ambulatoryjny, nie wymagający pobytu w szpitalu.  Aktualnie największą popularność i przez to największe doświadczenie zyskał system MODILite, nazywany potocznie echolaserem, gdyż integruje on system leczniczy wykorzystujący laser z systemem diagnostycznym w postaci aparatu USG.

 

Wskazania do leczenia echolaserem

Do zabiegu kwalifikują się pacjenci z guzkiem, lub kilkoma sąsiadującymi guzkami o charakterze łagodnym. Zabieg jest skuteczny zarówno w przypadku guzków litych (złożonych ze stałej tkanki), jak i lito-płynowych. Wymagane jest  oczywiście potwierdzenie łagodnego charakteru guzka przy pomocy biopsji. Podejmowanie zabiegu ma sens w przypadku większych guzków tarczycy, wywołujących objawy uciskowe, lub powodujących niekorzystny efekt kosmetyczny.

Przebieg zabiegu

Po miejscowym znieczuleniu skóry (nie zawsze  jest to konieczne) wprowadza się do wnętrza guzka igłę pod kontrolą USG. Następnie do wnętrza igły  jest wprowadzana wiązka emitująca światło lasera. W przypadku dużych zmian można wprowadzić dwie takie wiązki równolegle w odstępie centymetrowym. Promieniowanie podczerwone emitowane przez laser jest wydzielane przez około 30 minut, co powoduje zniszczenie tkanek guzka. Cały zabieg wraz z przygotowaniem pacjenta  zajmuje do 45 minut i nie jest bolesny. Pacjent po zabiegu  z wykorzystaniem echolasera nie jest hospitalizowany, już następnego dnia może wrócić do normalnego  trybu życia. W ciągu następnych kilkunastu miesięcy po zabiegu wskazane są wizyty kontrolne co 3 – 6  miesięcy z oznaczeniami hormonów tarczycy.

w jaki sposob wykonywany jest zabieg laserowej ablacji guza tarczycy

Efekty  zabiegu

W ciągu kilkunastu tygodni dochodzi do zmniejszenia objętości guzka, zazwyczaj ponad 50%.  Ustępują, lub zmniejszają się wtedy objawy uciskowe, poprawia się estetyka szyi. Ponieważ nie jest usuwana cała tarczyca (bądć też jeden z jej płatów), zazwyczaj nie jest potrzebne leczenie hormonami tarczycy, jak to ma miejsce po klasycznym zabiegu wycięcia tarczycy.

Powikłania  zabiegu

Zabieg ma charakter przezskórnego nakłucia pod kontrolą USG, zatem jest mikroinwazyjny,  bolesność i dyskomfort są minimalne.  Zabieg nie pozostawia żadnych blizn na szyi. Powikłania przy prawidłowej technice wykonywania są rzadkie i jedynie przejściowe.

Jak często i ile razy wykonuje się zabiegi echolaserem?

Zazwyczaj skuteczny jest pojedynczy zabieg. W niektórych przypadkach, gdy efekt nie jest zadawalający,  zabieg można powtórzyć po kilku miesiącach.

Na czym polega przewaga  metody echolasera w porównaniu do innych  technik mikroinwazyjnych?

Skuteczność laserowej ablacji guza tarczycy z wykorzystaniem echolasera jest metodą dobrze przebadaną zarówno w zakresie efektu leczenia, jak i bezpieczeństwa i powikłań.  Szacuje się, że od chwili rozpoczęcia leczenia tą metodą około 4000 pacjentów leczono we Włoszech z 10-letnią obserwacją ( Długoterminowa skuteczność ablacji laserowej prowadzonej za pomocą ultradźwięków dla łagodnych guzków tarczycy. Wyniki trzyletniego, wieloośrodkowego prospektywnego badania losowego – JCEM, lipiec 2014 r)

Gdzie można wykonać zabieg, kto go wykonuje? 

Zabiegi są wykonywane w Szpitalu Na Klinach, innowacyjnej jednostce specjalizującej się w nowoczesnych i unikalnych technikach zabiegowych. Wykonuje je zespół lekarzy z dużym doświadczeniem w endokrynologii zabiegowej, w tym technikach ablacji guzów tarczycy pod kontrolą USG:

Prof. dr hab. med. Marcin Barczyński (chirurg – onkolog) 

Dr med. Jacek Belowski (endokrynolog)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>