Jak wykrywamy choroby tarczycy:

Jak to się mówi: najpierw trzeba zbadać pacjenta. Na typowe objawy chorób tarczycy zwraca uwagę lekarz w trakcie rozmowy z pacjentem i badania go. Niestety większość symptomów jest „nieswoistych”, co oznacza, że mogą być spowodowane wieloma innymi przyczynami.

Dlatego do potwierdzania chorób tarczycy używa się badań obiektywnych:

Jak widać, na przykład prawidłowy wynik badań krwi nie świadczy o nieobecności guzków tarczycy. Podobnie prawidłowy wynik USG nie oznacza, że pacjent nie choruje na niedoczynność lub nadczynność tarczycy. W rozpoznawaniu chorób tarczycy konieczne jest wykonanie przynajmniej USG i oznaczenia stężenia hormonów, a w zależności od wyników tych badań – dalsza diagnostyka.

Dalej->