Na czym polega badanie USG (ultrasonograficzne)

 

To badanie przy pomocy ultradźwięków – aparat wysyła impuls ultradźwiękowy i wychwytuje odbite echo. Różne narządy w różny sposób odbijają ultradźwięki, dlatego możemy otrzymać przekrój przez fragment ciała widoczny na monitorze– w tym wypadku przez tarczycę i otaczające narządy, wykryć nieprawidłowe zmiany.

Jakie informacje daje badanie USG

 

  • Jakiej wielkości jest tarczyca (norma objętości tarczycy u kobiet 18 ml u mężczyzn 25 ml).
  • Jaki jest miąższ tarczycy – czy taki jak powinien (mówimy normoechogeniczny) czy też nieprawidłowy
  • Jeżeli mniej lub bardziej odbija ultradźwięki mówimy hypoechogeniczny (hipoechogeniczny) lub hyperechogeniczny (hiperechogeniczny)
  • Jeżeli jest nieprawidłowy – czy dotyczy to całej tarczycy czy tylko drobnych fragmentów (mówimy wtedy, że miąższ jest niejednorodny) ·
  • Czy istnieją w tarczycy obszary, zmiany (ogniska) wyraźnie wyróżniające się od otaczającego miąższu tarczycy – jeżeli tak – często są opisywane jako guzki (patrz komentarz niżej).
  • Jeżeli fragment tarczycy w ogóle nie odbija ultradźwięków (obszar bezechowy) jest to najczęściej płyn (cysta, torbiel tarczycy)
  • jeżeli wybitnie odbija i przesłania resztę narządu – jest to najczęściej zwapnienie

Dlaczego pomiary tarczycy wykonane w różnych pracowniach moga być odmienne – patrz rozdział “Obrazowanie panoramiczne” w witrynie przychodni Diagnostyka i Terapia

obrazowanie panoramiczne tarczyca doppler

Nowoczesne aparaty umożliwiają uzyskanie dodatkowych informacji o przepływie krwi w interesujacym nas fragmencie narządu (patrz badanie metodą Dopplera) jego właściwościach mechanicznych (elastografia) i obecności mikrozwapnień. Znaczenie tych metod przybliżono w rozdziale “podejrzane” guzki oraz w rozdziałach o elastografii i technice Micropure w witrynie przychodni Diagnostyka i Terapia

mikrozwapnienia tarczyca elastografia tarczyca

Problemy związane z opisami guzków w USG

 

W zasadzie słowa “guzek” powinno się używać tylko dla zmian wyczuwalnych palpacyjnie, opis USG powinien zawierać tylko to, co się widzi – czyli na przykład “strefa hypoechogeniczna” albo “ognisko hyperechogeniczne” albo “fragment niejednorodnego miąższu”. Aktualne zalecenia fachowych gremiów opiniotwórczych zupełnie słusznie zalecają rezygnację z guzkowej terminologii w opisach USG. Siła przywiązania pacjentów do pojęcia “guzek” jest jednak tak duża, że funkcjonuje w opisie USG jako wygodny skrót myślowy. Opisy nie zawierające “guzków” są przez niektórych traktowane jako pozbawione wartości, wykonane niedbale i będące stratą pieniędzy i czasu. Wyrugowanie tego dość nieszczęśliwego terminu z opisów USG i odzwyczajenie odeń pacjentów zapewne nieco potrwa.

Więcej informacji ilustrowanych zdjęciami na temat nadużywania pojęcia guzków w badaniach USG – w rozdziale poświęconym guzkom tarczycy.

Inne ważne informacje

 

Nieprawidłowości w badaniu USG – wole, guzki i inne zmiany, w tym zapalne

“Podejrzane” guzki w USG

Rozbieżności w ocenie USG – guzki czy nie guzki?

Badanie metodą Dopplera

Tarczyca zamostkowa w ocenie USG

Galeria zdjęć

 

Wiele zdjęć tarczycy w badaniu USG zaprezentowano w rozdziałach dotyczących poszczególnych zagadnień, w szczególności guzków tarczycy i badaniu metodą Dopplera.

Poniżej zdjęcie prawego płata tarczycy z drobną zmianą ogniskową wykonane dwoma aparatami bardzo dobrej klasy: Philips CX50 i Toshiba Aplio MX, przy pomocy 256-elementowych głowic, operujących ultradźwiękami o wysokiej częstotliwości.

USG tarczycy philips

USG tarczycy Toshiba

Na powyższych zdjęciach widzimy odmienne podejście do filozofii pozyskiwania informacji medycznych. Obraz Toshiby w interesującym nas fragmencie (płat tarczycy) został podany intensywnej obróbce cyfrowej. Usunięto “szumy”  przez co obraz tkanki tarczycy stał się niemal jednorodny, zwiększono kontrast z ośrodkami o innej echogeniczności, przez co osiągnięto niesamowity efekt – widoczne wyraźnie jest bardzo drobne kręte naczynie wewnątrz tarczycy (zaznaczone strzałką).

Obraz Philipsa jest bardziej “surowy” – zwraca uwagę niejednorodna, “kropkowana” tkanka tarczycy, mniejszy kontrast z naczyniami wewnątrz tarczycy. Z drugiej strony znacznie lepszy jest wgląd w pole badania – struktury otaczające tarczyce są uwidocznione ze znacznie większą rozdzielczością i bez zniekształceń, aparat utrzymuje dobre ogniskowanie w całym badanym polu. Co potrafi aparat Philipsa jeszcze lepiej widać na zdjęciu biopsji tarczycy.

Dalej->