„Leczenie przez Internet” – czyli udzielanie porad lekarskich tylko i wyłącznie na podstawie informacji przekazanych pisemnie przez pacjenta jest błędem.

Nie można go zbadać. Nie można zadać szczegółowych pytań. Lekarz, badając pacjenta czy wykonując badanie ultrasonograficzne może uzyskać kluczowe informacje, z których wagi chory nie zdaje sobie sprawy.

Jaka jest zatem rola telemedycyny (konsultacji zdalnych) w endokrynologii?

Czasami konsultacja lekarska kończy się zleceniem wykonanie badań i ustalenia postępowania po otrzymaniu ich wyników. Dokończenie konsultacji, czyli interpretacja wyników badań i ustalenie postępowania jest już możliwa bez fizycznej obecności pacjenta.

Kolejne zastosowanie to dobór wstępnych badań na podstawie zgłaszanych dolegliwości, interpretacja wykonanych badań (na własną rękę, czy też na zlecenie innego Lekarza), na ich podstawie wyznaczenie dalszego postępowania.

Z wykorzystaniem Internetu można wyjaśnić, uspokoić, przekonać, rozszerzyć wiadomości. Często otrzymuję pytania od Czytelników, którym po lekturze mojego poradnika nasuwają się wątpliwości i pytania, kierują prośby o dodatkowe informacje dotyczące ich szczególnych problemów. Odpowiedzi na takie pytania są możliwe właśnie poprzez systemy telemedyczne.

Zainteresowanych tą formą kontaktu (z uwzgędnieniem zastrzeżeń wymienionych w pierwszych akapitach) zapraszam do skorzystania z systemu Housemed:

https://lekarze.house-med.pl/dr-med-jacek-belowski