Serwis ten stworzyłem głównie z myślą o moich pacjentach. W trakcie wizyty lekarskiej nie zawsze jest bowiem czas, aby wszystko wytłumaczyć, niektóre pytania i odpowiedzi nasuwają się po jej zakończeniu, a niekiedy dochodzi do błędnego zrozumienia przekazywanych wiadomości. Dlatego zrodził się pomysł, aby umożliwić pacjentom spokojne zaznajomienie się z interesującymi ich zagadnieniami i zadanie pytania w razie wątpliwości.

Endokrynologia to dział medycyny tradycyjnie zajmujący się chorobami gruczołów dokrewnych (wydzielających hormony) oraz zaburzeniami hormonalnymi. Czym są owe hormony? To substancje wydzielane do układu krążenia, których zadaniem jest przekazywanie informacji, a w następstwie regulowanie czynności życiowych organizmu.

Obecnie wiadomo, że prawie wszystkie narządy i tkanki wydzielają hormony. Niekiedy trudno jest ustalić granicę między hormonami rozumianymi w tradycyjny sposób (czyli wydzielanymi do krwi) a substancjami parakrynnymi (wydzielanymi miejscowo, nieprzedostającymi się do układu krążenia) czy neuroprzekaźnikami – służącymi komunikacji komórek układu nerwowego. Endokrynologia zazębia się zatem z innymi działami medycyny, na przykład zajmującym się chorobami narządów wewnętrznych (zwanym potocznie interną).

Tymi właśnie działami medycyny – endokrynologią i, szerzej, medycyną wewnętrzną – zajmuję się zawodowo. W serwisie tym przedstawiono najczęstsze problemy endokrynologiczne. Moim celem jest bowiem współpraca z pacjentami na drodze edukacji. W przypadku kwestii mających kilka równoważnych rozwiązań jedynym wyjściem jest przedstawienie ich choremu, rozważenie wad i zalet oraz podjęcie wspólnej decyzji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i preferencji pacjenta.

Pragnę także sprostować wiele nieprawdziwych opinii i uproszczonych sądów pojawiających się na forach dyskusyjnych. Kiedy czytam niektóre wypowiedzi forumowiczów, zdaję sobie sprawę, dlaczego Internet określa się mianem „globalnego śmietnika”…

Portal ten powstaje w wolnych chwilach (a mam ich niewiele). W kwestiach informatycznych jestem amatorem, dlatego proszę mi wybaczyć wszelkie błędy. Kierując się pragnieniem, aby przekazywane informacje były zwięzłe i zrozumiałe, musiałem pominąć rzadziej występujące choroby i dokonać wielu uproszczeń.

Na koniec chciałbym podkreślić, że serwis ten nie ma służyć jako podręcznik do samodzielnego leczenia! Wiadomości w nim zawarte są niewystarczające w tym zakresie. Pominąłem bowiem wiele rzadszych, ale mimo wszystko występujących problemów.

Błędem jest też „leczenie przez Internet” – czyli udzielanie porad lekarskich tylko i wyłącznie na podstawie informacji przekazanych pisemnie przez pacjenta. Przecież nie można go zbadać. Nie można zadać szczegółowych pytań. Lekarz, badając pacjenta czy wykonując badanie ultrasonograficzne może uzyskać kluczowe informacje, z których wagi chory nie zdaje sobie sprawy. Zainteresowanych leczeniem zapraszam do wizyty w poradni (patrz obok).

Z wykorzystaniem Internetu można wyjaśnić, uspokoić, przekonać, rozszerzyć wiadomości. Można też zinterpretować wykonane badania laboratoryjne, wyznaczyć ramy dalszego postępowania.

Czasami konsultacja lekarska kończy się zleceniem wykonanie badań i ustalenia postępowania po otrzymaniu ich wyników. Dokończenie konsultacji, czyli interpretacja wyników badań i ustalenie postępowania jest możliwa drogą telemedyczną, bez fizycznej obecności pacjenta. Zainteresowanych tą formą kontaktu (z zastrzeżeniami wymienionymi powyżej) zapraszam do skorzystania  z systemu Znany Lekarz:

Jacek Belowski - ZnanyLekarz.pl