Ponieważ pojawiło się trochę nowości w pomienionych sprawach – postanowiłem przeorganizować rozdział Tarczyca a ciąża.Jeden z podrozdziałów o chorobie Hashimoto i zaburzeniach immunologicznych w ciąży nie jest zbyt łatwo strawny. Jednak po licznych pytaniach od pacjentek i wielu długich rozmowach – zdecydowałem się go zamieścić.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>