Najczęstsze nieprawidłowości (zmiany) wykrywane w badaniu USG:

  • Powiększenietarczycy – powyżej 18 ml u K 25 ml u M – czyli wole
  • Hypoechogeniczny (hipoechogeniczny) lub niejednorodny miąższ – to świadczy o zmianach zapalnych w tarczycy
  • Zmiany ogniskowe (wyodrębnione fragmenty nieprawidłowego miąższu) – w stosunku do nich często i niezupełnie prawidłowo używa się skrótu myślowego “guzek”. Może być jeden, kilka, lub cała tarczyca może mieć budowę wieloguzkową. Lege artis pojęcia guzek powinno się używać tylko w stosunku do zmian wykrytych wcześniej palpacyjnie, stąd też wielu ultrasonografistów (zupełnie słusznie) terminu “guzek” unika, zastępując ogólniejszym pojęciem “zmiana” “strefa” czy “ognisko”. Czasami wywołuje to niepotrzebną frustrację i niechętne komentarze pacjentów, przyzwyczajonych do “guzków” w USG.

W zależności od wyglądu ognisk (guzków) w USG opisujemy je jako:

  • normoechogeniczne (podobne do reszty miąższu) inaczej izoechogeniczne
  • hypoechogeniczne (hipoechogeniczne – mniej odbijające ultradźwięki niż reszta miąższu)
  • hyperechogeniczne (hiperechogeniczne – bardziej odbijające ultradźwięki).

Uwierz, Szanowny Pacjencie – że nie ma różnicy pomiędzy 5 a 9 guzkami i nie ma nawet po co ich liczyć – świadczy to o wieloguzkowej budowie tarczycy o czym w rozdziale o guzkach tarczycy.

Które guzki są “groźne”  – patrz następny rozdział