Nieprawidłowe wyniki bez choroby – dlaczego?

Czasami zdarza się taka sytuacja – nieprawidłowe wyniki spowodowane innymi przyczynami, niż zaburzenia gruczołów dokrewnych. Niekiedy jest to wynikiem niedoskonałości metody badawczej i różnych czynników wpływających na oznaczenia. Niekiedy mamy do czynienia z rzeczywistym zaburzeniem poziomu hormonów tarczycy z powodu innych, pozatarczycowych chorób – w literaturze nosi to nazwę euthyroid sick syndrom (ESS) lub non-thyroidal illness syndrome (NTIS). Polskim dobrym tłumaczeniem jest dyshormonoza z eutyreozą.

Dlaczego tak się dzieje? Na stężenie hormonów tarczycy wpływa nie tylko czynność tarczycy, ale także mechanizmy obwodowe i ośrodkowe. Mechanizmy obwodowe to przekształcenia i rozkład hormonów tarczycy poprzez aktywność enzymów dejodynaz, mechanizmy ośrodkowe to wpływ ośrodkowego układu nerwowego na wydzielanie TSH, niezależnie od stężenia hormonów tarczycy.

Właśnie taki sposób działa homeostaza, czyli mechanizmy regulacyjne organizmu. Organizm zmienia aktywność hormonów tarczycy, aby równoważyć negatywny wpływ czynników wewnętrznych lub zewnętrznych (stress, choroba).

Niestety, większość poradników internetowych dotyczących chorób tarczycy nie uwzględnia tej częstej, chyba najczęstszej przyczyny zaburzeń stężenia hormonów tarczycy.

Poniżej podano przykłady najczęściej spotykanych sytuacji, w których może dojść do uzyskania nieprawidłowych wyników hormonów tarczycy u osoby bez zaburzeń w funkcjonowaniu tarczycy.

Niskie TSH
 1. Ciąża

  (HCG – hormon wydzielany przez łożysko może działać podobnie do TSH, stąd tenże obniża się)

 2. Leki zażywane przez pacjentów (sterydy, leki p/parkinsonowskie, leki p/depresyjne)
 3. Głodzenie
 4. Ciężkie i przewlekłe choroby – najczęściej niewydolność krażenia, czasami ostre stany psychiatryczne. To poważny problem, bo obniżone TSH jest traktowane jako przyczyna a nie skutek choroby. Rozpoznanie nadczynności tarczycy i podanie leków u takiej osoby może mieć ngatywne, czasami tragiczne skutki.

Powyższe stany maskują niedoczynność tarczycy a naśladują nadczynność tarczycy

Nieco podwyższone TSH
 1. Inne ciężkie choroby (jak powyżej) – tak! Ciężkie choroby mogą powodować zarówno podwyższenie jak i spadek TSH w zależności od fazy choroby.
 2. Okres zdrowienia po infekcjach
 3. Choroby nadnerczy

  Powyższe stany naśladują niedoczynność a maskują nadczynność tarczycy

Niskie FT3

to najczęstsze zaburzenie

 1. Przewlekłe i ciężkie choroby – patrz powyżej. Uważa się, że 25-50% pacjentów przyjmowanych do szpitala z jakichkolwiek powodów cechuje się niskim stężeniem FT3.
 2. Osobnego zaznaczenia wymagają ostre stany psychiatryczne. Dla tzw zespołów “wytwórczych” typowe jest niskie FT3 przy wysokim FT4. Taki obraz to oczywiście adaptacja organizmu do choroby. W stanach depresyjnych można spotkać niskie oznaczenia zarówno TSH jak i FT4 i FT3.
Niskie FT4 i/lub FT3
 1. Ciężkie i przewlekłe choroby – patrz powyżej.
 2. Leki ingerujące z oznaczeniami, wypierające hormony z połączeń z białkami, przeciwciała ingerujące z oznaczeniami, niedoskonałość metody badawczej. W przypadku FT3 i FT4 klinicyści – praktycy obserwują większą zawodność, wrażliwość na zakłócenia w porównaniu np. z TSH
 3. Ciąża – w końcowym okresie wzrasta znacznie poziom białek wiążących. Metody badawcze powinny być niezależne od poziomu białek wiążących, ale nie są.

Próby ingerencji w poziom hormonów tarczycy w powyższych sytuacjach zazwyczaj są groźnym błędem. Decyzję o rozpoznaniu lub nierozpoznaniu zaburzeń należy podjąć na podstawie całości obrazu a nie pojedynczego oznaczenia laboratoryjnego.

Tyle należy wiedzieć o najczęstszych sytuacjach. Dla jasności wywodu pominięto sprawę chorób przysadki i  tematy bardzo rzadkich chorób uwarunkowanych genetycznie