Na czym polega leczenie guzków tarczycy  przezskórnym wstrzyknięciem etanolu

Jest to metoda polegająca (jak sama nazwa mówi) na wstrzyknięciu 70% etanolu (alkoholu etylowego) do guzka tarczycy. Powoduje to denaturację (zniszczenie) tkanki guzka doprowadzając do jego znacznego zmniejszenia i zaprzestania produkcji hormonów przez guzka. Takie działanie zapobiega też wzrostowi guzka tarczycy w przyszłości.

Zabieg ten wykonuje się pod kontrolą ultrasonograficzną – przypomina biopsję tarczycy. Nie zawsze jest to zabieg jednorazowy – powtarza się go kilkakrotnie w zależności od objętości guzka.

Technika wykonywania zabiegu różni się, w zależności  zależności od budowy guzka. Niekiedy etanol wprowadza się cienkimi igłami, używanymi przy biopsji. Niekiedy, zwłaszcza przy guzku zawierającym gęstą płynną treść, wprowadza się grubszą igłę po znieczuleniu nasiękowym okolicy zabiegu.

Kto może być leczony taką metodą i jaka jest jej skuteczność

Leczeniem “z wyboru”, gdzie rezultaty są najlepsze, a uciążliwości i objawy uboczne najmniej odczuwalne, są guzki płynowe (torbielowate, cysty), czyli guzki, w których większość objętości stanowi płyn. Odciąga się wtedy płyn (w zależności od jego gęstości używa się różnej średnicy igieł) i w miejsce płynu podaje się niewielką (0,5-2 ml) ilośc etanolu.

Ta metoda stanowczo przewyższa leczenie operacyjne (wycięcie tarczycy), gdzie najważniejszym problemem  jest konieczność trwałego przyjmowania hormonów tarczycy po zabiegu. Poza tym uciążliwością i ryzykiem  związanym z wycięciem tarczycy jest sam pobyt w szpitalu, zabieg operacyjny, znieczulenie ogólne, blizna pooperacyjna.

Na zdjęciach poniżej efekty leczenia Pacjentki z dużym guzkiem płynowym prawego płata tarczycy.

Przed leczeniem etanolem
Obraz guzka przed ewakuacją płynu i podaniem etanolu. Wymiary w przekroju poprzecznym 20 x 23 mm

 

Po leczeniu etanolem
Obraz guzka po ewakuacji płynu i podaniu etanolu. Efekt utrzymuje się od 2018r. Wymiary około 5-6 mm.

Pacjenci z litymi (czyli składającymi się ze stałej tkanki)  także mogą być leczeni tą metodą, aczkolwiek przy guzkach o większej objętości (w moich doświadczeniach > 2-3 ml objętości) lepsze rezultaty daje leczenie laserową termoablacją.

Gdzie można przeprowadzić leczenie i jak zostać zakwalifikowanym.

Leczenie takie przeprowadzam osobiście w przychodni “Diagnostyka i Terapia” a także w Szpitalu na Klinach i Medical Clinic Podhale. Aby przekonać się, czy ta metoda (lub inna mikrochirurgiczna, jak laserowa termoablacja) może być zastosowana, należy po prostu zgłosić się na konsultację. Nie wystarcza zaprezentowanie zdjęć i wyników, konieczna jest osobista ocena. Dlaczego – wyjaśniam to w rozdziale “Kto powinien zajmować się guzkami tarczycy

Czy można leczyć nowotwory złośliwe tarczycy metodą wstrzyknięć etanolu

W dotychczasowych zaleceniach widniało stwierdzenie  “Nie!”.

Z prawdziwą przyjemnością mogę zaprezentować rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Tyreologicznego, które dopuszczają tę metodę w leczeniu mikroraka brodawkowego.

Leczenie mikroraka brodawkowego budzi wiele kontrowersji, na czele z samą potrzebą leczenia. Dlaczego? Pomimo groźnej nazwy, nie zawsze jest to choroba o istotnym znaczeniu, o czym więcej przytoczonym  rozdziale.

Wskazania do leczenia operacyjnego, leczenia mikrochirurgicznego (laserowa termoablacja, leczenie iniekcjami etanolu) i klasycznego leczenia operacyjnego najlepiej byłoby oprzeć o badanie profilu genetycznego materiału z biopsji tarczycy (szczegóły w podlinkowanym rozdziale). Mogę  zapewnić, że taka metoda oceny biopsji tarczy, a tym samym możliwość celniejszego doboru pacjentów do leczenia małoinwazyjnego, już wkrótce będzie dostępna!

Czy nadczynność lub niedoczynność tarczycy jest przeciwwskazaniem do leczenia wstrzyknięciami etanolu

Nie. W przypadku przeciwwskazań do leczenia radiojodem, na przykład w  nadczynnym guzku tarczycy u kobiet w ciąży, lub u osób leczonych lekami z dużą zawartością jodu (Cordarone, Opacorden), jest to bardzo przydatna metoda. Alternatywą jest  laserową termoablacja.