Struktura anatomiczna: Tarczyca
Jakie dolegliwości mogą mieć pacjenci z chorobami tarczycy:


Wbrew pozorom to trudny problem - w skrócie można powiedzieć wszystkie i żadne.

W wypowiedziach pacjentów daje się zauważyć nadmierne akcentowanie problemów związanych z tarczycą przy równoczesnym unikaniu innych problemów - ginekologicznych, związanych z menopauzą, andropauzą, osteoporozą czyli ogólnie mówiąc problemów dotyczących zmian hormonalnych związanych z wiekiem, a także zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej.

Bardzo często rozpoznanie choroby tarczycy to "maska" dla innych o wiele groźniejszych chorób i zwłoka w ich leczeniu. Z drugiej strony wiele chorób, jak na przykład depresja, zaburzenia rytmu serca, czy niewydolność krążenia - mogą być następstwem zaburzeń tarczycy.

Jakie więc w końcu są objawy chorób tarczycy?

Guzki i powiększenie tarczycy: Hmm.. zazwyczaj żadnych. W przypadku dużego (ale naprawdę dużego) powiększenia tarczycy może wystąpić duszność i uczucie ucisku w okolicy szyi trudności w połykaniu. Guzek tarczycy może być przyczyną omówionej niżej nadczynności tarczycy, niekiedy może mieć podłoże nowotworowe.

Nadczynność – pobudliwość, spadek wagi, ciągła szybka akcja serca, czasami osłabienie mięśni, biegunki. Jeżeli nadczynność jest spowodowana przez chorobę Graves-Basedowa – ból, pieczenie gałek ocznych, czasami wytrzeszcz, podwójne widzenie, zaburzenie widzenia kolorów (oj, wtedy to już jest źle….)

Niedoczynność – suchość skóry (zwłaszcza na łokciach i kolanach) obrzęki, wzrost wagi (ale nie ilości tkanki tłuszczowej), zaparcia, osłabienie i przede wszystkim objawy depresji a także spadek sprawności intelektualnej. U osób w starczym wieku, z towarzyszącymi chorobami układu sercowo-naczyniowego, nierzadko pierwszą manifestacją niedoczynności tarczycy jest nasilenie objawów niewydolności krążenia

Warto kolejny raz podkreślić, że objawy niedoczynności/nadczynności tarczycy to objawy nieprawidłowego stężenia hormonów. Jeżeli doprowadzimy do wyrównania poziomu hormonów - nie ma objawów niedoczynności czy nadczynności.

Zapalenia tarczycy - ich skutkiem mogą być wspomniane poprzednio nadczynność, niedoczynność czy powiększenie tarczycy z wymienionymi objawami, ale często są bezobjawowe. W zapaleniu Graves-Basedowa może dojść do oftalmopatii (zapalenia tkanki okołogałkowej i wytrzeszczu oczu), zapaleniom tarczycy niekiedy towarzyszą inne zaburzenia autoimmunologiczne, co omówiono w rozdziale dotyczącym Hashimoto. Wbrew powszechnemu mniemaniu dość rzadką chorobą są zapalenia z towarzyszącym bólem okolicy szyi (na przykład podostre zapalenie tarczycy de Quervain).

O problemach i dolegliwościach dotyczących psychiki - dużo więcej w poświęconym temu rozdziale: Problemy psychiczne a choroby tarczycy.

Zarówno nadczynność jak i niedoczynność tarczycy mogą powodować zaburzenie cyklu miesięcznego u kobiet, ta druga jest częstą przyczyną niepłodności.

Spotyka się oczywiście dziesiątki innych objawów niedoczynności tarczycy, jak na przykład wyłysienie, budząca grozę bradykardia (zwolnienie akcji serca) czy śpiączka hipometaboliczna. Są to jednak objawy wieloletniej, nieleczonej, bardzo zaawansowanej niedoczynności, u "zaniedbanych" pod względem medycznych pacjentów, których latami nie widział lekarz. Na szczęście ogląda się je coraz rzadziej - w dzisiejszych czasach ;pacjent, z którym jest "coś nie tak", lub pacjent w ciężkim stanie ogólnym, po prostu trafia do szpitala, gdzie oznaczenie poziomu hormonów tarczycy należą już do rutyny. Zanim zdąży wpaść w śpiączkę hipometaboliczną, zazwyczaj jest już w szpitalu, z powodu niewydolności krążenia.

Ze względu na złożoną rolę hormonów tarczycy w nadczynności i niedoczynności tarczycy objawy mogą być najróżniejsze. Wcale nie take rzadkie jest - paradoksalnie - tycie w początkowej fazie nadczynności lub przy przedawkowaniu hormonów tarczycy (hormony tarczycy stymulują łaknienie)

Chciałbym podkreślić, że są to dolegliwości nieswoiste, mogą być spowodowane setkami innych przyczyn. Nie ma podstaw do wiązania ich z chorobami tarczycy, jeżeli badania obiektywne (badania hormonalne, USG itd - patrz rozdziały o badaniach) nie potwierdzają tego.

Jakie dolegliwości zazwyczaj nie są spowodowane chorobami tarczycy:


 • Kaszel, odkrztuszanie wydzieliny – to zazwyczaj przewlekłe zapalenie oskrzeli (POChP)
 • Ból w okolicy szyi to zazwyczaj problemy związane z kręgosłupem albo infekcją w drogach oddechowych (dla krytyków - tak wiem – jest rodzaj zapalenia tarczycy, który powoduje ból w okolicy szyi, ale występuje rzadziej niż się zdaje).
 • Ucisk w okolicy szyi i zaburzenia połykania – no musi być bardzo duża tarczyca, żeby wywołać takie objawy. Jeżeli wykrywamy tylko małe guzki – to fałszywy trop.
 • Chrypka i zaburzenia mówienia – to zdarza się po operacji tarczycy lub w przypadku dużych naciekających nowotworów tarczycy – w przypadku małych guzków na pewno nie. Zazwyczaj takie objawy są wynikiem chorób krtani. Tak czy inaczej wystąpienie tych dolegliwości wymaga niezwłocznej oceny laryngologicznej w celu wykrycia lub wykluczenia choroby krtani i oceny ruchomości strun głosowych. Jeżeli laryngolog wykryje zaburzenie ruchomości strun bez cech innej choroby krtani – wtedy do endokrynologa…
 • Duszności - mogą być w przypadku b.dużej tarczycy, w przypadku drobnych guzków - absolutnie!
 • Nadwaga - hmm - to zazwyczaj duży problem. Podstawową przyczyną nadwagi są czynniki genetyczne, żywieniowe i środowiskowe (brak ruchu, zainteresowań sportowych, główny posiłek wieczorem itd). Warto pamiętać o zjawisku zmniejszenia zapotrzebowania na kalorie wraz z wiekiem, dlatego tłumaczenie "jem tyle co kiedyś a tyję" nie jest tłumaczeniem. Zjawisko to ma związek z procesami somatopauzy, adrenopauzy i andropauzy. Jeżeli nie stwierdzimy niewyrównanej (nieleczonej) niedoczynności tarczycy nie ma podstaw do wiązania nadwagi z chorobami tarczycy. Pozostaje walka z V i VII Grzechem Głównym. O otyłości jest osobny artykuł...


Jakie inne choroby czesto są przyczyną dolegliwości, które pacjenci błędnie wiążą z tarczycą
:
 • Zaburzenia somatyzacyjne - pochodzenia psychogennego - to najczęstsza przyczyna ucisku w okolicy szyi, duszności, złego samopoczucia, trudności w przełykaniu, kołatań serca. Rzecz polega na uświadomionych lub nieuświadomionych problemach, które pacjent "somatyzuje" - tzn odczuwa jako dolegliwości chorobowe. (coś, co dawniej było nazywane nerwicą, teraz ta nazwa została zastąpiona ogólnym terminem "zaburzenia somatyzacyjne).
 • Choroby afektywne czyli samoistna (endogenna) depresja lub choroba dwubiegunowa (cykliczne wahania nastroju). Dużo więcej o ich objawach w rozdziale problemy psychiczne a choroby tarczycy.
 • Menopauza - kołatania serca, potliwość, pobudliwość. (zobacz też rozdział poświęcony zmianom hormonalnym związanym z wiekiem)
 • Mała "kondycja" fizyczna -związana z brakiem ruchu, brakiem zainteresowań sportowych, nadwagą, VII Grzechem Głównym, oglądaniem telewizji więcej niż 2 godz. dziennie, nieadekwatnie długim czasem zasiłków chorobowych, świadomą lub mimowolną symulacją w celach rentowych - duszności wysiłkowe, potliwość w czasie wysiłku, kołatania serca w czasie wysiłku, ogólne złe samopoczucie.
 • Przewlekła choroba oskrzelowo-płucna (tzw. POChP, często błędnie nazywana astmą) - duszności
 • Choroba niedokrwienna serca - ucisk i ból u podstawy szyi
 • Niewydolność krążenia - duszności, obrzęki
 • Zaburzenia neurologiczne związane z chorobą Parkinsona lub chorobami naczyń mózgowych - zaburzenia połykania, senność złe samopoczucie
 • Chrobry krtani - chrypka
 • Choroby przełyku - trudności w połykaniu, ból i ucisk w okolicy szyi.
 • Inne choroby przewodu pokarmowego, zaburzające perystatykę jelit, co powoduje zaparcia lub biegunki. To temat rzeka, próbując coś więcej napisać ,należałoby poświęcić temu kilka stron.
 • Anemia - dość złożony problem. Z jednej strony typowym objawem u osób z długotrwałą, nasiloną niedoczynnością tarczycy (taką z TSH ~ 100) jest anemia w okolicach wartości hemoglobiny 10g/dl. Z drugiej strony - przy niewielkich zaburzeniach tarczycy, lub po wyrównaniu poziomu hormonów tarczycy przy pomocy leków - wiązanie takiej anemii z chorobą tarczycy jest tragiczną farsą, może skończyć się przeoczeniem na przykład guza jelita.

Szanowny Pacjencie – jeszcze raz pragnę podkreślić, że moje ostrożne podejście do dolegliwości, z jakimi zgłaszasz się do lekarza ma na celu dociekanie prawdy i Twoje dobro. Jaki cel będzie miało koncentrowanie się na guzkach tarczycy u pacjenta z trudnościami w połykaniu, gdy jego dolegliwości mogą być spowodowane (oby nie!) guzem przełyku lub płuca? Czy życzysz sobie lekarza, który tylko Ci przytakuje, czy takiego co naprawdę chce pomóc?

Serwis ten nie służy oczywiście jako podręcznik do samodzielnego leczenia! Do tego wiadomości w nim zawarte są zupełnie niewystarczające! Pominięto wiele rzadszych, ale mimo wszystko zdarzających się problemów!

Dalej->